Besöksadress 

Vassorvägen 301, 66590 Vassor

Mejla oss på: wassoruf@outlook.com

 

Du hittar oss även på Facebook och Instagram!